Tìm kiếm thông tin công ty

Lưu ý: hãy nhập đủ thông tin để tìm nhanh hơn.
Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Nam Triệu

(106 views)
Nơi đăng ký: Tp. Hải Phòng
Địa chỉ: Thôn Nghi, Thị Trấn Tam Hưng, H. Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
Ngành nghề chính: Tàu Biển - Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển
Điện thoại: (0225) 3775533
Email: nasico@hn.vnn.vn/namtrieu@nasico.com.vn
Website: www.nasico.com.vn