Tìm kiếm thông tin công ty

Lưu ý: hãy nhập đủ thông tin để tìm nhanh hơn.
Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Nhà Máy Tam Bạc Đóng Tàu

(101 views)
Nơi đăng ký: Tp. Hải Phòng
Địa chỉ: 157 Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
Ngành nghề chính: Tàu Biển - Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển
Điện thoại: (0225) 3842848