Tìm kiếm thông tin công ty

Lưu ý: hãy nhập đủ thông tin để tìm nhanh hơn.
Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Vũ Đóng Tàu

(97 views)
Nơi đăng ký: Tp. Đà Nẵng
Địa chỉ: 77 Phó Đức Chính, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Ngành nghề chính: Tàu Biển - Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển
Điện thoại: (0236) 3912571