Tìm kiếm thông tin công ty

Lưu ý: hãy nhập đủ thông tin để tìm nhanh hơn.
Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Công Ty TNHH MTV Phân Bón Chí Cốt

(139 views)
Nơi đăng ký: Trà Vinh
Địa chỉ: 196 Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, Tp.Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam
Ngành nghề chính: Phân NPK, Phân Bón NPK
Điện thoại: (0294) 6525999
Email: sanphamchicot@gmail.com