Tìm kiếm thông tin công ty

Lưu ý: hãy nhập đủ thông tin để tìm nhanh hơn.
Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Công Ty Seaprodex Cổ phần Đầu Tư & Dịch Vụ

(102 views)
Nơi đăng ký: Tp. Đà Nẵng
Địa chỉ: 9 Đường 2 Tháng 9, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Ngành nghề chính: Tàu Biển - Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển
Điện thoại: (0236) 2246506
Email: isc_seaprodex@vnn.vn