Tìm kiếm thông tin công ty

Lưu ý: hãy nhập đủ thông tin để tìm nhanh hơn.
Phần mềm quản lý bán hàng RIC.VN

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tàu Thủy Tam Bạc

(100 views)
Nơi đăng ký: Tp. Hải Phòng
Địa chỉ: Số 157 Hạ Lý, Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
Ngành nghề chính: Tàu Biển - Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển
Điện thoại: (0225) 3820534
Email: hungtambac@vnn.vn