Tìm kiếm thông tin công ty

Lưu ý: hãy nhập đủ thông tin để tìm nhanh hơn.

Công Ty TNHH Dừa Oh-sang


Mã số thuế: 2100656582
Địa chỉ: Ấp Công Thiện Hùng, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Trần Văn Tý Nhỏ

Công Ty TNHH Thái Sơn Năng


Mã số thuế: 2100656529
Địa chỉ: 363 Ấp Chợ, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Đặng Chí Cường

Công Ty TNHH Mtv Neptune


Mã số thuế: 2100656134
Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Phạm Đức Vũ

Công Ty TNHH Ân Vàng


Mã số thuế: 2100656261
Địa chỉ: Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Nguyễn Thị Hồng Vàng

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Tư Dung


Mã số thuế: 2100656293
Địa chỉ: Ấp Bãi Vàng, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Nguyễn Thanh Hiền

Công Ty TNHH Hđ Thái Dương


Mã số thuế: 2100656335
Địa chỉ: Ấp số 5, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Nguyễn Văn Nghiệp

Công Ty TNHH Mtv Xd-tm-dv Hồng Oanh Phát


Mã số thuế: 2100656399
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hưng, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Nguyễn Thị Hồng Oanh