Tìm kiếm thông tin công ty

Lưu ý: hãy nhập đủ thông tin để tìm nhanh hơn.

Công Ty TNHH Mtv Y Tâm


Mã số thuế: 2100665770
Địa chỉ: Ấp Đại Thôn, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Trần Thế Luật

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sinh Thái Tam Nông Phú


Mã số thuế: 2100665668
Địa chỉ: Ấp Đồng Điền, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Nguyễn Hồng Nên Huỳnh Long Nghĩa

Công Ty TNHH Xây Lắp Trường Ân


Mã số thuế: 2100665202
Địa chỉ: Ấp Mù U, Xã Dân Thành, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Nguyễn Thị Thắm

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Linh Đan


Mã số thuế: 2100665266
Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Lê Phương Nam

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Duyên Hải


Mã số thuế: 2100665393
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Đại diện pháp luận: Nguyễn Toàn Tân Mai Thị Liên